Büszkeségeink:

Kövess minket!Felvételizőknek

A felvételi űrlap letölthető itt!

A mintabibliográfia letölthető itt!

 
A Szakkollégiumba pályázattal lehet bekerülni. A pályázatot a Szakkollégium Tagjaiból felálló  bizottság bírálja. A Tagokból álló bizottság a szakmai felkészültség, a tanári ajánlások és az elbeszélgetés tapasztalatainak figyelembevétele mellett demokratikus úton dönt a pályázatok sikerességéről.
Olyan egységes osztatlan vagy BA/MA képzésben résztvevő bölcsész hallgatók jelentkezését várjuk, akik egyetemi tanulmányaik mellett önálló kutatást végeznek a bölcsészettudomány vagy a társadalomtudomány bármely területén.
 
A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy részt vesznek a tanév végén megrendezésre kerülő házi konferencián, ahol 10-15 perces előadásban bemutatják kutatási eredményeiket. 
 
A Kerényi Károly Szakkollégium bentlakó tagjai törekednek az együttélésre, melynek a Jakabhegyi Kollégium tart fenn helyeket; kollégiumba való jelentkezéskor a Modulo rendszerében a Jakabhegyi Kollégiumot jelöljék meg a Szakkollégiumba felvételizők.
 

 
Újdonság! 0. évfolyam a Kerényiben!
 
Idén (2016/17-es tanév) lesz a második alkalom, hogy a szakkollégiumba 0. évfolyamra is jelentkezhetnek hallgatók. Ha nem tudod, mit kínál egy szakkollégium, de szívesen megnéznéd a működését belülről, mindenképpen jelentkezz! Ráadásul nemcsak tapasztalatot, de számos egyéb „kiváltságot” is szerezhetsz – például pontokat a különféle ösztöndíjakhoz. A 0. évfolyam végén, ha úgy döntesz, jelentkezhetsz „teljes” tagnak a szakkollégiumba.
 
A felvételihez szükséges dokumentum:
  • motivációs levél
Elbeszélgetés a jelentkezők számától függően. 


 
Tudnivalók az 1. évfolyamos számára:
 
Írásban beadandó rész:
 
1. Munkaterv: az adott évre tervezett munka összefoglalása legalább 1, legfeljebb 2 oldalban. Kérjük, hogy ezt a részt szövegszerkesztett formában mellékeld! A munkaterv összeállítása során légy figyelemmel arra, hogy a tagsággal az alábbi kötelességek járnak:
 
a. Előadás tartása.
 
b. Az előadás témájával azonos publikáció vagy dokumentált tevékenység (pl. konferencia részvétel).
 
2. Bibliográfia: a kutatási területhez kapcsolódóan a legfontosabb feldolgozott vagy feldolgozásra váró irodalmak jegyzékét a munkatervet kiegészítendő kérjük szövegszerkesztett formában.
 
3. Ajánlás: a pályázó legalább két, legfeljebb négy oktatótól vagy valamely tudományos intézmény dolgozójától ajánlást kér. Ezeket is mellékelni kell a pályázathoz (eredeti ajánlás és két fénymásolat).
Kettőnél több ajánlás esetén a legjobb két ajánlás számít. Az ajánlásban a bíráló bizottság azt veszi figyelembe, hogy
 
a. az ajánlók szakterülete milyen közel áll a pályázat témájához;
 
b. az ajánlók és a pályázó milyen korábbi együttes tudományos munkát végeztek.
 
4. Annak feltüntetése, hogy a pályázó felvételét kéri-e a Damjanich Kollégiumba. (Ha bentlakó szakkollégista akarsz lenni, kérjük, tölts ki és adj be egy hivatalos kollégiumi felvételi kérelmet is. Ha nem, későn, rosszul vagy hiányosan adod be ezt a kérelmet, elutasítását nem tudjuk felülbírálni!)
 
A pályázat további, nem kötelező, de pontokkal értékelhető részei:
 
1. annak feltüntetése, hogy a pályázó a szakkollégiumon belül valamilyen szakmai kör jelenlegi vagy leendő tagjaként pályázik, vagyis hogy van-e más olyan pályázó, akivel közösen munkát végzett vagy akar végezni.
 
2. Korábbi tudományos eredmények, mint:
 
a. az elmúlt tanévben megjelent, megjelenés előtt álló publikációk: pontos bibliogárfiai adatokat kérünk vagy a publikációt tartalmazó folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolatát, internetes publikáció esetén a linket. A megjelenés előtt álló publikációk esetében igazolást kérünk. Ezen túl mellékelhető a publikáció maga.
 
b. a legutóbbi országos TDK konferencia helyezése (erről oklevél vagy más igazoló dokumentum másolatát kérjük), vagy a legutóbbi kariTDK konferencián való részvétel (ezt nem kell igazolni, mert könnyen ellenőrizhető);
 
c. az elmúlt tanévben elnyert tudományos pályázatok: itt is az oklevél vagy más igazoló dokumentum másolatát kérjük.
 
3. nyelvvizsgák. Itt a nyelvvizsga-bizonyítványok fénymásolatát kérjük.
 
Szóbeli rész:
 
Elbeszélgetés a bíráló bizottság és a pályázó között. Ha a pályázó rajta kívül álló és előre igazolt okok (például ösztöndíj) miatt nem tud az elbeszélgetésen megjelenni, a bíráló bizottság a munkatervre kapott pontokat megduplázva alakítja ki az összpontszámot. A távolmaradás indoklását írásban kérjük mellékelni a pályázathoz (vagy később levélben).
 
További kérdésekkel forduljatok bátran tagjainkhoz, akiket a fenti menüpontban találtok meg.
joomla template 1.6