Büszkeségeink:

Kövess minket!Működés, szervezet

A Szakkollégium Szervezeti és működési szabályzat alapján működik, amely megfelel az országosan elfogadott Szakkollégiumi Chartában lefektetett alapelveknek. Választott tisztségviselők (három szenior) és nyílt pályázat alapján választott szakkollégiumi tanár látják el az ügyviteli feladatokat, fontosabb kérdésekben pedig a Szakkollégiumi Tanács dönt.A Szakkollégiumba felvételi eljárás során lehet bekerülni, írásban leadott munkatervvel, és egy független felvételiztetők által vezetett elbeszélgetés után. A felvételi eljárásról a Felvételi szabályzat rendelkezik. A Szakkollégiumba a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatos hallgatói jelentkezhetnek (1/3 bejáró, 2/3 bentlakó arányban). A felvételt nyert hallgatók vállalják, hogy a tanév végén megrendezésre kerülő konferencián előadást tartanak, és leadnak egy publikációnak megfelelő színvonalú tanulmányt. Ebben a munkájukban konzulens tanáruk (mentorok) és a szakkollégiumi tanár egyaránt segíti őket. A Szakkollégium jó kapcsolatot tart fenn az ország más szakkollégiumaival, a Szakkollégium által szervezett éves Kerényi Konferenciák vendégei és az évközi előadások meghívott előadói révén számos gyümölcsöző szakmai kapcsolatot sikerült kiépítenünk.

A Szakkollégium felépítéséről röviden:

A Szakkollégium önkormányzati testülete a tagok választotta Szakkollégiumi Tanács; a közösen végzett mindennapi munkát a szakkollégisták közül választott szeniorok és a kar oktatói közül választott szakkollégiumi tanár koordinálja. A hosszú távra kiható kérdésekben a valamennyi szakkollégista által alkotott Közgyűlés dönt.
A szakkollégiumi hagyományt követve a kollégista tagoknak egy kollégiumban, a Jakabhegyi Kollégiumban kell lakniuk. A tagság kétharmada ilyen bentlakó szakkollégista. De tagok lehetnek a pécsi és az albérlő hallgatók is, ők a bejáró szakkollégisták.

A Szervezeti és Működési Szabályzat letöltése

joomla template 1.6