Büszkeségeink:

Kövess minket!Képzések

A Kerényi Károly Szakkollégium kurzusai a 2013/2014-es tanévben:

1.Ógörög kezdő nyelvkurzus. Felelős: Bélyácz Katalin(PTE BTK Klasszika-filológia Tanszék).
2.Digitális bölcsészet. Felelős: Kiss Gábor Zoltán.

1. Kezdő ógörög nyelvórák tematikája:

A kurzus célja a nyelvtani alapok elsajátítása példamondatok olvasása segítségével. A példamondatok rövid szemelvények Homéros, Euripidés, Sophoklés, Hérodotos, Platón műveiből.

-A görög ábécé, a 24 betű, magán- és mássalhangzó-csoportok, kettőshangzók, ékezés, alapvető hangtani szabályok, interpunctio; olvasásási gyakorlatok

-A névszóragozás áttekintése, a névelő ragozása; az ο-tövű hím- és nőnemű, ο-tövű semlegesnemű ragozás.

-Az α tövű nőneműek (η végű, αpurum, αimpurum), α tövű hímneműek ragozása.

-Az igeragozás áttekintése: actio, genus, mód, idő, szám, személy. Az ω végű igék. 

-A praesens imperfectum ind. act. és mp. ragozása.

-A mássalhangzó tövűek ragozásának áttekintése, a K, P, T tövűek ragozása.

-A múlt idő jele. A praet. impf. ind. act. és mp.  ragozása.

-Az imperfectumi infinitivusok és participiumok.

-Az imperfectumi conjunctivusok.

-Az imperfectumi optativusok.

-Activ és mediális futurum.

-Az erős képzésű activ és mediális aoristos indicativus.

-A gyenge képzésű activ és mediális aoristos indicativus.

Ajánlott görög nyelvtan: Maywald – Vayer – Mészáros, Görög nyelvtan, Budapest: Tankönyvkiadó (több kiadás).

2. A Digitális bölcsészet kurzus annotációja:

A kurzus bevezetést nyújt a popkultúra olvasásába. Megismerkedünk különböző populáris kifejezezésformákkal – kérdéseikkel és vitáikkal –, elsősorban amerikai kontextusban. Részletesen elemzünk néhány alapszöveget.

Tematika, tíz alkalomra lebontva:

i) Elmélet: Jenkins, Johnson, Sontag, Haupert (ld. lent); elemzés: Christopher Priest: The Prestige (Tor Books, 2005); FILM: Christopher Nolan: The Prestige (2006)

ii) Műfajfilmek, klasszikus filmstílus stb.: szövegek: Kristin Thompson: From primitive to classical. In David Bordwell, Janet Staiger and Kristin Thompson: The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. Routledge, London, 1988, 157-173; Tom Gunning: „Nagyon finom teveszőr ecsettel rajzolták”: A filmes műfajok eredetei, in Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai, Palatinus, 2004; Bordwell, Deutelbaum (ld. lent); FILMEK: Ridley Scott: Blade Runner (1982); Nicolas Winding Refn: Drive (2011)

iii) Távol-keleti mozi: Timothy Iles: The Crisis of Identity in Contemporary Japanese Film: Personal, Cultural, National. Brill Academic Publishers, 2008; Frances Gateward (ed.): Seoul Searching: Culture and Identity in Contemporary Korean Cinema. State University of New York Press, 2007; Jinhee Choi: The South Korean Film Renaissance: Local Hitmakers, Global Provocateurs. Wesleyan, 2010; Chris Desjardins: Outlaw Masters of Japanese Film (I. B. Tauris, 2005); FILMEK: Kiyoshi Kurosawa: Kairo /Pulse (2001); Kiyoshi Kurosawa: Kôrei /Séance (TV, 2000)

iv) Képregények: Macdonald, Jenkins (ld. lent); Gary Spencer Millidge: Alan Moore: Storyteller (ILEX, 2011); Jeet Heer - Kent Worcester (eds.): Arguing Comics: Literary Masters on a Popular Medium (Studies in Popular Culture, University Press of Mississippi, 2005); KÉPREGÉNYEK: Brian Michael Bendis: Alias Vol. 1 (Marvel Comics, 2003); Alan Moore – Eddie Campbell: From Hell (Top Shelf Production, 2000); Alan Moore – Kevin O’Neill: The League of Extraordinary Gentlemen, Vol. 1 (America's Best Comics, 2002); az utóbbihoz ld. http://www.enjolrasworld.com/

v) Epizodikus és folytatásos sorozatok, komplex televízió: Jonathan Gray: Spoiled and Mashed Up. Viewer-Created Paratexts. In Gray: Show Sold Separately. Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts, New York University Press, New York - London, 143-174; Gary R. Edgerton - Jeffrey P. Jones: The Essential HBO Reader (Essential Readers in Contemporary Media, The University Press of Kentucky, 2009); Alan Sepinwall: The Revolution Was Televised: The Cops, Crooks, Slingers and Slayers Who Changed TV Drama Forever. What's Alan Watching?, 2012; Jason Mittell: Complex TV (kézirat), http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/complextelevision/book-proposal/ FILMEK: David Chace: The Sopranos / Maffiózók (1.1)

vi) Procedurális tévésorozatok: Jason Mittell: All in the Game: The Wire, Serial Storytelling, and Procedural Logic. In Pat Harrigan - Noah Wardrip-Fruin (eds.): Third Person: Authoring and Exploring Vast Narratives. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts - London, 2009, 429-438; Gary R. Edgerton - Jeffrey P. Jones: The Essential HBO Reader (ld. fent); Alan Sepinwall: The Revolution Was Televised (ld. fent); FILMEK: Vince Gilligan: Breaking Bad (1.1); David Simon: The Wire (1.1)

vii) Filologikus tévésorozatok: David Lavery (ed.): Reading Deadwood: A Western to Swear By (Reading Contemporary Television, I. B. Tauris, 2006); Jason Jacobs: Deadwood (BFI TV Classics). British Film Institute, 2012; Pete Dexter: Deadwood. Vintage, 2005 (1986); Dedwood - The Complete Transcripts, http://turtlegirl76.com/deadwood/indexOLD.htm; David Milch: Deadwood: Stories of the Black Hills. Bloomsbury USA, 2006; FILMEK: David Milch: Deadwood (1.1; 1.4) 

viii) Hobbijátékok: Drew Davidson - Greg Costikyan et al.: Tabletop: Analog Game Design. lulu.com, 2011; Stewart Woods: Eurogames: The Design, Culture and Play of Modern European Board Games. McFarland, 2012; Brian Mayer - Christopher Harris:Libraries Got Game: Aligned Learning Through Modern Board Games. Amer Library Assn Editions, 2009; Jennifer Grouling Cover: The Creation of Narrative in Tabletop Role-Playing Games. McFarland, 2010; JÁTÉKOK: Ghost Stories (Antoine Bauza, Repos Production, 2008); Ascension: Chronicle of the Godslayer (Gary Games, 2010)

ix) Videojátékok – elméleti áttekintés, elemzéssel: Tom Bissell: Extra Lives: Why Video Games Matter. Vintage, 2011; Henry Jenkins: A játéktervezés, mint narratív építészet. In Fenyvesi Kristóf – Kiss Miklós (szerk.): Narratívák 7. Elbeszélés, játék és szimuláció a digitális médiában. Kijárat, Bp., 2008; Daniel Johnson: Analysis: Portal and the Deconstruction of the Institution. Gamasutra, June 11, 2009; Jason Mittell: Playing for Plot in the Lost and Portal Franchises. Just TV, October 22, 2011. http://justtv.wordpress.com/2011/10/22/playing-for-plot-in-the-lost-and-portal-franchises/ JÁTÉK: Portal (Valve, 2007)

x) Videojátékok – játékosok és paratextusok: Johnson: Everything Bad Is Good for You (ld. fent); Jonathan Gray: Spoiled and Mashed Up. Viewer-Created Paratexts (ld. fent); JÁTÉK: Year Walk (Simogo, 2013)

Általános olvasmányok:

Henry Jenkins: The Wow Climax. Tracing the Emotional Impact of Popular Culture. New York University Press, New York – London, 2007, 1-12, 13-18.

Bavid Bordwell: The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies. University of California Press, 2006.

Dwight Macdonald: Masscult & Midcult, in Neil Jumonville (ed.): The New York Intellectuals Reader. Routledge, New York – London, 2007, 205-221.

Steven Johnson: Everything Bad Is Good for You. How Popular Culture Is Making Us Smarter. Penguin Books, 2006 (2005).

Henry Jenkins: Best Contemporary Mainstream Superhero Comics Writer: Brian Michael Bendis, in Alan McKee (ed.): Beautiful Things in Popular Culture. Blackwell, 2007, 15-32.

Marshall Deutelbaum: Memory /Visual Design: The Remembered Sights of Blade Runner, Literature Film Quarterly, 1989, Vol. 17 Issue 1, 66-72.

Ien Ang: A Dallas és a tömegkultúra ideológiája. Replika, 1995/17-18, 201-214.

Gilbert Seldes: The Seven Lively Arts. Sagmore Press, New York, 1957.

Susan Sontag: A campről, in: Sontag: A pusztulás képei. Magvető, Budapest, 1971.

Michael J. Haupert: The Entertainment Industry. Greenwood Press, Westport, Connecticut – London, 2006, 9-51.

 

 

A kurzus a barokk „szimuláció” és „immerzió” összefüggéseit vizsgálja a barokk perspektíva-elméletén keresztül. Megvizsgáljuk, hogyan változott meg a reneszánsz frontális perspektívája a barokkban oly módon, hogy a néző a műalkotás terének részévé vált, valamint hogy miképpen alakított ki ezáltal egy alapvetően passzív befogadót. A klasszicista festészet ezzel szemben értelmezhető úgy, mint az immerzióról való lemondás, és ezáltal a passzivitásnak való ellenszegülés.

Illúzió és immerzió

1.Bevezetés

2.A reneszánsz és a perspectiva artificialis

a.Alberti: A festészetről

b.Panofsky: „A perspektíva mint szimbolikus forma” in Jelentés a vizuális művészetekben

c.H. Damish: L’origine de la perspective

3.A barokk

a.Riegl: Die Entstehung der Barockkunst in Rom, Wölflin: Renaissance und Barock

b.Barokk szobrászat és a többnézetűség. Michelangelo, Giambologna, Bernini

c.Panofsky: „A neoplatonikus irányzat és Michelangelo” Enigma, 33. szám

4.Barokk mennyezeti festészet (az illúzió kidolgozása, a nézőpont kimozdítása)

a.Pietro da Cortona: Barberini-galéria

b.Andrea Pozzo: St Ignazio

c.Andrea Pozzo, Vignola-Danti perspektíva-tanulmányai

5.Klasszicizmus és mennyezeti festészet (az illúzió kritikája, a nézőpont rögzítése)

a.Annibale Caracci: Farnese-galéria

b.Giovanni Lanfranco: Az istenek gyűlése

c.Nicolas Poussin tervei a Nagy Galéria díszítésére

d.Poussin Levele Noyers-nak

e.Abraham Bosse perspektíva-tanulmányai

f.Bellori: „A festő a szobrász és az építész ideája” in Emlék márványból és homokkőből

g.Panofsky: „A klassicizmus” in Idea

6.A promenade: vándorló nézőpont

a.Le Nôtre és a franciakert

b.Vaux-le-Vicomte

c.Versailles

d.Mlle de Scudéry: La promenade de Versailles

7.Perspektíva és befogadás

8.A Neo-Barokk elmélete

a.Gilles Deleuze: Le pli, Leibniz et le baroque

b.Mario Perniola

9.A mennyezeti festészet újrafeldolgozása

10.Immerzió

a.Charlotte Davies: Osmose

b.Maurice Merlau-Ponty: A szem és a szellem

 

 

A Szakkollégium szakmai programját a 2014-es évben a Nemzeti Tehetségprogram pályázati forrásából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő és az Oktatátkutató és Fejlesztő Intézet támogatásával valósult meg.
 

OFI logo

joomla template 1.6