Büszkeségeink:

Kövess minket!Vilmos Eszter

veszti

Irodalomtudományi Doktori Iskola


e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Kutatási területe(i):

 • holokausztemlékezet-irodalom, lírafordítás-elmélet

Képzések:

 • 2016 szeptemberétől: PhD ösztöndíj a PTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájában
 • 2016: MA szakdolgozat (Tanúk után, tanúk helyett – A holokauszt utóemlékezete az utóbbi évek magyar műveiben)
 • 2014–2016 júniusáig: PTE BTK magyar nyelv és irodalom MA, modern magyar irodalom szakirány
 • 2014: BA szakdolgozat (Versfordítás a Nyugat után – Elméleti, történeti és műelemző közelítések a kortárs francia–magyar lírafordításhoz)
 • 2012. szeptember–2013. január: ERASMUS tanulmányi ösztöndíj: Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (modern irodalom)
 • 2010–2014: PTE BTK magyar-francia BA

Szakkollégium

 • 2016/2017-es tanév: mentor
 • 2015/2016-es tanév: a Kerényi Károly Szakkollégium Operatív Ügyekért Felelős Seniorja
 • 2013/2014-es tanév: a Kerényi Károly Szakkollégium Szakmai Ügyekért Felelős Tanácstagja
 • 2013/2014-es tanév: mentor a SZINAPSZIS mentorprogramban
 • 2013 januárjától: Kerényi Károly Szakkollégium (tagság)

Publikációk

Tanulmányok

 • VILMOS Eszter, Emma és az okos szüzek: Két versfordítás-elemzés, Annona Nova VIII., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Kerényi Károly Szakkollégium, 2016, 65–83.
 • VILMOS Eszter, Tanúk után, tanúk helyett: A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában, Literatura 2016/1–2, 77–92. 
 • VILMOS Eszter, A holokausztemlékezet formái Borbély Szilárd műveiben = Bevésett nevek (szerk. SZŰCS Teri), Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015, 340–351.
 • VILMOS Eszter, Irodalom, test és felejtés mibenLéthe egy Baudelaire-vers fordításaiban = Irodalom, test, emlékezet, szerk. BORBÉLY András, ORBÁN Jolán, PIELDNER Judit, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014, 139–145.
 • VILMOS Eszter, „Nyálas, nyúlós azúr”, Annona Nova 2012, Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – Kerényi Károly Szakkollégium, 2013, 79 – 91.
 • VILMOS Eszter: „Ízes nap-cafat, nyálas, nyúlós azúr" – A lírafordítás modern hagyományai magyar Részeg hajó-fordítások tükrében = SZAMONEK Vera (szerk.) 10. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai, Pécs, Virágmandula Kft., 2012, 398-405.

Könyvkritikák, recenziók

 • VILMOS Eszter, Holyheadtől Hegyeshalomig (Kappanyos András: Bajuszbögre, lefordítatlan), Literatura, 2016/4, 383–387.
 • Vilmos Eszter, Fordított emlékmű (Zoltán Gábor: Orgia), FÉL Online, 2016. 12. 13., http://felonline.hu/2016/12/13/forditott-emlekmu/ 
 • VILMOS Eszter, Hogymonjdákok a hogyhívjákból (Závada Pál: Egy piaci nap), Új Forrás, 2016/09, 88–91. 
 • VILMOS Eszter, Otthonos viszolygások (Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra), Jelenkor Online, 2015. 10. 20., http://www.jelenkor.net/visszhang/508/otthonos-viszolygasok
 • VILMOS Eszter, Emlékezés tizenkét szólamra (Jichak Katzenelson: Ének a kiirtott zsidó népről / Halasi Zoltán: Út az üres éghez), Jelenkor Online, 2015. 04. 16.,
 • http://www.jelenkor.net/visszhang/421/emlekezes-tizenket-szolamra
 • VILMOS Eszter, Aparegények árnyékában (Háy János: Napra jutni), Apokrif, 2014/tél, 64–68. 
 • VILMOS Eszter, Clara Royer: Le Royaume littéraire. Quêtes d’identité d’une génération d’écrivains juifs de l’entre-deux-guerres, Helikon Irodalomtudományi Szemle, 2013/03, 311–312.
 • VILMOS Eszter, Akváriumból üvegkoporsó (Tóth Krisztina: Akvárium), Jelenkor, 2013/10, 960-964.
 • VILMOS Eszter, Titok, test, történet (Turi Tímea: Jönnek az összes férfiak), Jelenkor Online, 2013. 09.09.,
 • http://www.jelenkor.net/visszhang/97/titok-test-tortenet
 • VILMOS Eszter, A visszaszólás szabadsága (Erdős Virág: ezt is el), Jelenkor Online, 2013. 08.12., http://www.jelenkor.net/visszhang/70/a-visszaszolas-szabadsaga
 • VILMOS Eszter, Nem is kék, fekete (Egressy Zoltán: Kék, kék, kék), Jelenkor, 2013/6, 668-672.
 • VILMOS Eszter, Padlás és hangzavar: Bán Zsófia: Amikor még csak az állatok éltek, Irodalomismeret-online, 2013/1, http://www.irodalomismeret.hu/files/2013_1/kitekinto.pdf

Színikritikák, kulturális tudósítások, beszélgetések

Fordítások

 • BODENHEIMER, Alfred: Dada judaizmus: Avantgárd az első világháborús Zürichben, Literatura, 2015/3, 219–229. 
 • RITOV, Alekszandr versei, ford. GILBERT Edit, VILMOS Eszter, Híd, 2012/1, 39–42.
 • SZAPPHÓ, 25. (Fivéréhez, Charaxoshoz), ford. VILMOS Eszter = HORVÁTH Viktor,  A vers ellenforradalma, Budapest, Magvető, 2014, 132–134.
 • VITUHNOVSZKAJA, Alina versei, ford. GILBERT Edit, VILMOS Eszter, Tiszatáj, 2013/8, 103-104.

Konferenciaszereplések

 • Translation: Art, Craft and Cross-Cultural Praxis (University of Delhi, India, 2016. október 25–26.): Poetry Translation in the (Poly)system of the 20th Century Hungarian Literature
 • Eltérülő nemiség: a visszaélés, megalázás, fölény, leigázás és zsarolhatóság megjelenése a művészetekben, a történelemben, a társadalomban (Pécs, Civil Közösségek Háza, 2016. szeptember 28–29.): Hatalom, szégyen, kiszolgáltatottság: az erőszak legkülönbözőbb fajtái Zoltán Gábor Orgia című regényében
 • Az olvasás határterületei (KRE, 2016. május 19–20.): Újraírás és utóemlékezet: holokausztdokumentumok kortárs magyar művekben
 • Kerényi Konferencia 2016 (PTE, 2016. május 6–7.): „Más világ volt már, és kész” – A holokauszt utóemlékezete kortárs magyar regényekben 
 • PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (2016. április 15.): Tanúk után, tanúk helyett: A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában (I. helyezés)
 • Irodalomelmélet, narratológia, szövegértelmezés (MTA BTK ITI, 2016. január 12.): A holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában
 • A Kerényi Károly Szakkollégium Konferenciája (PTE, 2015. május 4–6.): A holokausztemlékezet formái Borbély Szilárd irodalmi műveiben
 • XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (PPKE, 2015. 04. 8–10.): A nyugatos lírafordítói paradigma továbbélése fordításelméleti és irodalomtörténeti nézőpontból
 • Korszakok, műfajok, problémák (PTE, 2015. 03. 21.): „Semmi sem fenyeget” – zsidó identitásmotívumok a magyar neoavantgárdban
 • The Avant-Garde and the Jews conference (University of Antwerp, Belgium, 2015. február 02–04.): Motifs of Jewish Identity in the Hungarian Neo-Avant-Garde
 • „Bevésett nevek” konferencia (ELTE, 2014. november 13.): Holokausztemlékezet kortárs magyar irodalmi művekben (A holokausztemlékezet formái Borbély Szilárd műveiben)
 • PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (2014. november 14.): A nyugatos lírafordítói paradigma továbbélése fordításelméleti és irodalomtörténeti nézőpontból
 • XVII. Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (2014, Kolozsvár): Versfordítás a Nyugat után – Elméleti és történeti közelítések a kortárs francia–magyar lírafordításhoz (II. helyezés)
 • A Kerényi Károly Szakkollégium Éves Konferenciája (2014, Pécs): Verstani viták a Nyugat utáni magyar lírafordításban
 • A 20 Éves Kerényi Károly Szakkollégium Konferenciája (2013, Pécs): Modern lírafordítási hagyományok és ezek továbbélése a francia szimbolista költészet magyar fordítási gyakorlatában
 • XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2013, Debrecen): „Ízes nap-cafat, nyálas, nyúlós azúr" – A lírafordítás modern hagyományai magyar Részeg hajó-fordítások tükrében
 • Irodalom, test, emlékezet – Nemzetközi konferencia (2012, Kolozsvár): Irodalom, test és felejtés mibenLéthe egy Baudelaire-vers fordításaiban: Irodalom, test, emlékezet nemzetközi konferencia (2012, Kolozsvár, BBTE)
 • PTE BTK Kari Tudományos Diákköri Konferencia (2012, Pécs): „Ízes nap-cafat, nyálas, nyúlós azúr" – A lírafordítás modern hagyományai magyar Részeg hajó-fordítások tükrében
 • IV. Nemzetközi és X. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia (2012, Pécs): „Ízes nap-cafat, nyálas, nyúlós azúr" – A lírafordítás modern hagyományai magyar Részeg hajó-fordítások tükrében

Szerkesztés, szervezés

Szerkesztés

 • Kötetszerkesztés: Annona nova VIII. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kerényi Károly Szakkollégium, 2016.
 • Kötetszerkesztés (olvasószerkesztés): Irodalom, test, emlékezet, szerk. BORBÉLY András, ORBÁN Jolán, PIELDNER Judit, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2014.
 • Kötetszerkesztés: Annona Nova VI., Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kerényi Károly Szakkollégium, 2014.
 • A Jelenkor Online irodalmi portál szerkesztése 2013 augusztusától
 • Az UnivPécs olvasószerkesztése 2011-től 2014-ig

Szervezés

 • Konferenciaszervezés: Osztályelmélet, osztálytudat (A KKSzK társkonferenciája), 2016. május 5.
 • Konferenciaszervezés: Kerényi Konferencia, 2016. május 6–7.
 • Kötetbemutató-szervezés: Pontos észrevételek. Mészöly Miklóstól Nádas Péterig, és vissza, Budapest, Jelenkor, 2015. (PTE, 2016. április 6.)
 • Konferenciaszervezés: A Kerényi Károly Szakkollégium Mentorkonferenciája, 2016. február 12.
 • Kötetbemutató-szervezés: Jitzak Katzenelson – Halasi Zoltán: Ének a kiirtott zsidó népről / Út az üres éghez, Budapest, Kalligram, 2014. (Pécs, 2015. november 5.)
 • Konferenciaszervezés: Pontos észrevételek. Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza, 2015. október 9–10. 
 • Részvétel a Jelenkor folyóirat Az emlékezés feladata című holokauszt-konferenciájának szervezésében (Pécs, 2014. december 10–11.)
 • Részvétel a Janus Egyetemi Színház IX. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztiváljának szervezésében és lebonyolításában (Pécs, 2014. október 23–26.)
 • Nemzetközi konferenciaszervezés: A Kerényi Károly Szakkollégium Műhelynapjai (irodalomtudományi doktori konferencia), 2014. 02. 14–15.

Író–olvasó-találkozók, kötetbemutatók moderálása

 • Beszélgetés Tóth Krisztinával (2015. 10. 07., Pécs, Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Könyvtára)
 • Beszélgetés Halasi Zoltánnal és Kálmán C. Györggyel (2015. 11. 05., Pécs, Művészetek és Irodalom háza)
 • Beszélgetés Schein Gáborral (2015. 11. 16., Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola)
 • Beszélgetés Horváth Viktorral (2016. 04. 22., Keszthely, Helikon)
 • Előadás és beszélgetés V. Gilbert Edittel és Ranjana Saxenával Three Generations of Hungarian Women Writers címmel (2016. 10. 28. New Delhi, Hungarian Information and Cultural Centre)

A Kritikai szalon rendezvénysorozat szervezése (eddig 23 alkalom),

A Kritikai szalon beszélgetéseinek moderálása

 • 2013. november 7., Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Tóth Krisztina Akvárium című regényéről (Résztvevők: Kiss Georgina, Kucserka Zsófia, Szolláth Dávid, Vilmos Eszter)
 • 2014. március 5., Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Esterházy Péter Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat – című könyvéről (Résztvevők: Bagi Zsolt, Pálfy Eszter, Takáts József, Vilmos Eszter)
 • 2014. május 7., Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Tompa Andrea Fejtől s lábtól című regényéről (Résztvevők: Ágoston Zoltán, Etlinger Mihály, Weiss János, Vilmos Eszter)
 • 2014. augusztus 9., Ördögkatlan fesztivál, Vylyan terasz: Beszélgetés Havasréti József Űrérzékeny lelkek című könyvéről (Résztvevők: András Csaba, Kisantal Tamás, Szolláth Dávid, Vilmos Eszter)
 • 2014. október 8., Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Háy János Napra jutni című kötetéről (Résztvevők: Görföl Balázs, Márjánovics Diána, Szakács Emília, Vilmos Eszter)
 • 2015. március 11., Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Dragomán György Máglya című regényéről (Résztvevők: Havasréti József, Palojtay Kinga, Szűcs Teri, Vilmos Eszter)
 • 2015. május 20. Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Jean Rouaud Jeles férfiak című regényéről (Résztvevők: Csordás Gábor, Milbacher Róbert, Sipos Balázs, Vilmos Eszter)
 • 2015. augusztus 5. Ördögkatlan fesztivál, Vylyan terasz: Beszélgetés Szvoren Edina Az ország legjobb hóhéra című kötetéről (Részvevők: Bagi Zsolt, Fehér Renátó, Vilmos Eszter)
 • 2016. március 2. Pécs, Művészetek és Irodalom Háza: Beszélgetés Schein Gábor Svéd című regényéről (Résztvevők: Szolláth Dávid, Turi Tímea, Zsupos Norbert, Vilmos Eszter)
 • 2016. április 27. PTE BTK Kari Tanácsterem: Beszélgetés Keresztesi József Mit eszik  a micsoda? című verseskötetéről (Résztvevők: Etlinger Mihály, Milbacher Róbert, Tóth Orsolya, Vilmos Eszter)
 • 2016. augusztus 3. Ördögkatlan fesztivál, Vylyan terasz: Beszélgetés Tóth Krisztina Világadapter című verseskötetéről (Résztvevők: Bagi Zsolt, Kemény Lili, Osztroluczky Sarolta, Vilmos Eszter)

Díjak, ösztöndíjak

 • PhD ösztöndíj 2016-tól: PTE Irodalomtudományi Doktori Iskola
 • ERASMUS Ösztöndíj: 2012/2013 első félév: Université d’Avignon
 • Campus Hungary Ösztöndíj (Dublin, Bath, Antwerpen, Glasgow)
 • XVII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia: II. helyezés
 • 2014 és 2016: Logos-díj (A Kerényi Károly Szakkollégium díja az év legrangosabb publikációjáért)
 • PTE BTK Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj (2011–2016)
 • PTE EHÖK Szakmai, Tudományos, Tanulmányi és Sport Ösztöndíj
 • Köztársasági Ösztöndíj (2015/2016-os tanév)
 • Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj (2015/2016-os tanév)
 • Rektori oklevél a Kritikai szalon szervezéséért (PTE, 2015)
 • PTE BTK KTDK 2016: I. helyezés
joomla template 1.6